fbpx

Avec Marja on mukana Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. Haluamme olla mukana kehittämässä kestävää matkailua ja sitoutua kestävän matkailun toimenpiteisiin.

Avec Marja tuottaa laadukkaita ja turvallisia elämysmatkailu- ja majoituspalveluja vastuullisesti ja kestävästi.

Avec Marjan arvot

Haluan tuottaa laadukkaita ja turvallisia elämysmatkailupalveluja vastuullisesti ja kestävästi. Jokaisen järjestämäni retken, ohjelmapalvelun ja kurssin tavoitteena on luoda elämyksellinen ja voimaannuttava luontokokemus.

Otan kaikessa toiminnassani huomioon ympäröivän luonnon. Luonto on voimanlähteeni. Haluan pitää luonnosta hyvää huolta, jotta voin tarjota voimaannuttavia hetkiä ja retkiä luonnossa myös sinulle.

Vastuullisuus poikkeusoloissa koronavirusepidemian aikana

Noudatan toiminnassani Suomen hallituksen ja THL:n määryksiä ja ohjeistuksia.

Melontaretkien järjestämisessä tukeudun lisäksi Suomen Melonta- ja Soutuliiton antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Patikkaretkien ja vaellusten järjestämisessä tukeudun lisäksi Suomen Ladun antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Ympäristövastuu

Vastuulliset energiaratkaisut majoituskohteissa

Molemmissa majoituskohteissa pyrimme vastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen. Kotimme yhteydessä toimivan Tallitalo – Garage Housen lämmitys toimii ilmavesilämpövesipumpulla ja omassa huoneistossamme on lisänä ilmalämpöpumppu. Sauna lämmitetään puilla.

Arantilan rivitalokaksiossa on maalämpö.

Ekologiset ja vastuulliset valinnat

Pyrimme tekemään mahdollisimman ekologisia hankintoja ja täten kulutamme mahdollisimman vähän ympäristöä, luontoa ja luonnonvaroja. Suosimme paikallisia raaka-aineita ja käytämme valinnoissamme mahdollisimman paljon luonnonantimia sekä riistaruokia.

Lajittelu ja kierrätys

Lajittelemme jätteet majoitustoiminnassa ja retkillä ja kannustamme asiakkaitamme lajitteluun: biojäte, paperi, pahvi, muovi, lasi, metalli ja sekajäte

Paikalliset hankinnat

Teemme hankinnat mahdollisimman paikallisesti ja lähialueella tuotettuna seuraavassa järjestyksessä: Nakkila, Satakunta, Suomi, EU, EU:n ulkopuoliset maat (esimerkkejä hankinnoista: kuljetus, puutavarat, huonekalut, elintarvikkeet, petivaatteet, astiat, siivoustarvikkeet)

Vastuullinen liikkuminen

Kuljemme mahdollisuuksien mukaan retkikohteisiin julkisilla kulkuneuvoilla tai suosimme kimppakyytejä.

Arvostamme luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia; pyrimme nostamaan erityisesti kotimaan matkailun ja lähiretkeilyn suosiota.

Kuljemme pääosin merkityillä reiteillä aina kun se on mahdollista.

Sopimukset alueiden käytöstä

Alueiden käytöstä liiketoiminnassa teemme sopimukset maanomistajien, esim. Metsähallituksen kanssa.

Roskaton retkeily

Vien mennessäni ja tuon tullessani. Näytän esimerkkiä muille keräämällä muiden jättämät roskat.

Retkille otetaan mukaan omat polttopuut mahdollisuuksien mukaan.

Vältän kertakäyttötuotteita, ja jos niitä käytän, valitsen biohajoavat tai poltettavat.

Jokamiehenoikeudet
Kunnioitamme jokamiehenoikeuksia ja viestimme niistä asiakkaillemme.

Taloudellinen vastuu

Suosimme taloudellisesti kestäviä valintoja.

Teemme laadukkaita hankintoja, joten hinta ei aina ratkaise. Ostan tuotteita, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä ja tuotteiden korjaaminen mahdollista.

Vältämme kertakäyttötuotteita ja jos niitä käytämme, valitsemme biohajoavat tai poltettavat.

Teemme pitkän ajan suunnitelmia ja pyrimme varmistamaan toiminnan kannattavuuden.

Toimimme yhteistyössä muiden kanssa. Jokaisen toiminnassamme mukana olevan tulee kokea hytötyvänsä myös taloudellisesti.

Emme vääristä kilpailua alihinnoittelulla.

Sosiokulttuurinen vastuu

Sosiokulttuurinen vastuullisuus näkyy toiminnassa paikallisuuden arvostamisena ja tukemisena.

Suosimme pieniä, paikallisia palvelujen tuottajia.

Yhteistyö ja verkostoituminen: kunnioitamme paikallisia ja toimimme heidän ehdoillaan ja yhteistyössä.

Haluan tuottaa asiakkailleni elämyksiä ja voimaannuttavia luontokokemuksia, mutta huolehdin myös omasta jaksamisestani ja hyvinvoinnistani.

Toimimme avoimesti.

Eettinen vastuu

Eettinen toiminta huomioi kaikki samanarvoisina.

Emme hyväksy syrjimistä tai hyväksikäyttöä.

Kerromme, onko palvelu esteetön, ja pyrimme edistämään esteettömiä palveluja.

Olemme reilu yhteistyökumppani ja teemme sen, mitä olemme luvanneet sovitussa aikataulussa.

Turvallisuus

Turvallisuudesta huolehtiminen on erityisesti ennakointia ja tiedon hankkimista.

Pidämme turvallisuusasiakirjan ajan tasalla. Osana turvallisuusasiakirjaa
matkailupalvelutuotteista laaditaan tuotekortit, joissa on riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma. Jokaiselle retkelle laaditaan turvallisuus- ja riskikartoitus.

Lue lisää tästä artikkelista: Turvallisuusasiakirjan laatiminen on matkailuyrittäjän velvollisuus

Olen hankinut seuraavat toiminnassani tarvittavat pätevyydet ja pidän ne ajan tasalla:

  • Eräoppaan ammattitutkinto
  • Turvallisuuspassi MaTuPa
  • EA 1 ja 2
  • Hygieniapassi
  • Melontaohjaajan pätevyys
  • Suomen Retkiluistelijat ry:n retkenvetäjän pätevyys
  • Vuokraveneenkuljettajan pätevyys

Kiitos, kun kerrot palveluistani kavereillesi!