Hetkiä ja retkiä luonnossa Marjan matkassa

Kajakkivuokraus, opastetut retket, retkeilyblogi

Vastuullisuus

Avec Marja tuottaa laadukkaita ja turvallisia elämysmatkailu- ja majoituspalveluja vastuullisesti ja kestävästi.

Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen, sen toimintaympäristön ja sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Avec Marjan arvot

Haluan tuottaa laadukkaita ja turvallisia elämysmatkailupalveluja vastuullisesti ja kestävästi. Jokaisen järjestämäni retken, ohjelmapalvelun ja kurssin tavoitteena on luoda elämyksellinen ja voimaannuttava luontokokemus.

Otan kaikessa toiminnassani huomioon ympäröivän luonnon. Luonto on voimanlähteeni. Haluan pitää luonnosta hyvää huolta, jotta voin tarjota voimaannuttavia hetkiä ja retkiä luonnossa myös sinulle.

Vastuullisuus poikkeusoloissa koronavirusepidemian aikana

Noudatan toiminnassani Suomen hallituksen ja THL:n määryksiä ja ohjeistuksia.

Melontaretkien järjestämisessä tukeudun lisäksi Suomen Melonta- ja Soutuliiton antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Patikkaretkien ja vaellusten järjestämisessä tukeudun lisäksi Suomen Ladun antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Ympäristövastuu

Ekologiset valinnat rasittavat mahdollisimman vähän ympäristöä, luontoa ja luonnonvaroja.

Lajittelu ja kierrätys majoitustoiminnassa ja retkillä: biojäte, paperi, pahvi, muovi, lasi, metalli ja sekajäte

Hankinnat pyritään tekemään mahdollisimman paikallisesti ja lähialueella tuotettuna seuraavassa järjestyksessä: Nakkila, Satakunta, Suomi, EU, EU:n ulkopuoliset maat (esimerkkejä hankinnoista: kuljetus, puutavarat, huonekalut, elintarvikkeet, petivaatteet, astiat, siivoustarvikkeet)

Liikkuminen
Kuljemme mahdollisuuksien mukaan retkikohteisiin julkisilla kulkuneuvoilla tai suosimme kimppakyytejä.

Arvostamme luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia; pyrimme nostamaan erityisesti kotimaan matkailun ja lähiretkeilyn suosiota.

Kuljemme pääosin merkityillä reiteillä aina kun se on mahdollista.

Alueiden käytöstä liiketoiminnassa tehdään sopimukset maanomistajien, esim. Metsähallituksen kanssa.

Roskaton retkeily
Vvien mennessäni ja tuon tullessani. Näytän esimerkkiä muille keräämällä muidenkin jättämät rostkat.

Retkille otetaan mukaan omat polttopuut mahdollisuuksien mukaan.

Vältän kertakäyttötuotteita, ja jos niitä käytän, valitsen biohajoavat tai poltettavat.

Joksmiehenoikeuksien kunnioittaminen ja niistä viestiminen.

Taloudellinen vastuu

Suosin taloudellisesti kestäviä valintoja.

Teen laadukkaita hankintoja, joten hinta ei aina ratkaise. Ostan tuotteita, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä ja tuotteiden korjaaminen mahdollista.

Vältän kertakäyttötuotteita ja jos niitä käytän, valitsen biohajoavat tai poltettavat.

Teen pitkän ajan suunnitelmia ja pyrin varmistamaan toiminnan kannattavuuden.

Toimin yhteistyössä muiden kanssa. Jokaisen toiminnassani mukana olevan tulee kokea hytötyvänsä myös taloudellisesti.

En vääristä kilpailua alihinnoittelulla.

Sosiokulttuurinen vastuu

Sosiokulttuurinen vastuullisuus näkyy toiminnassa paikallisuuden arvostamisena ja tukemisena.

Suosin pieniä, paikallisia palvelujen tuottajia.

Yhteistyö ja verkostoituminen: kunnioitan paikallisia ja toimin heidän ehdoillaan ja yhteistyössä.

Haluan tuottaa asiakkailleni elämyksiä ja voimaannuttavia luontokokemuksia, mutta huolehdin myös omasta jaksamisestani ja hyvinvoinnistani.

Toimin avoimesti.

Eettinen vastuu

Eettinen toiminta huomioi kaikki samanarvoisina.

En hyväksy syrjimistä tai hyväksikäyttöä.

Kerron, onko palvelu esteetön, ja pyrin edistämään esteettömiä palveluja.

Olen reilu yhteistyökumppani ja teen sen, mitä olen luvannut sovitussa aikataulussa.

Turvallisuus

Turvallisuudesta huolehtiminen on erityisesti ennakointia ja tiedon hankkimista.

Turvallisuusasiakirja on ajan tasalla. Osana turvallisuusasiakirjaa
matkailupalvelutuotteista on tuotekortit, joissa on riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma. Jokaiselle retkelle laaditaan turvallisuus- ja riskikartoitus.

Lue lisää tästä artikkelista: Turvallisuusasiakirjan laatiminen on matkailuyrittäjän velvollisuus

Olen hankinut seuraavat toiminnassani tarvittavat pätevyydet ja pidän ne ajan tasalla:

  • Eräoppaan ammattitutkinto
  • Turvallisuuspassi MaTuPa
  • EA 1 ja 2
  • Hygieniapassi
  • Melontaohjaajan pätevyys
  • Vuokraveneenkuljettajan pätevyys