Marjan matkassa

Hetkiä ja retkiä luonnossa

Vastuullisuus

Arvot

Avec Marja tuottaa laadukkaita ja turvallisia elämysmatkailu- ja majoituspalveluja vastuullisesti ja kestävästi.
Tavoitteeni on tuottaa asiakkailleni elämyksiä ja voimaannuttavia luontokokemuksia, elämyksellisiä hetkiä ja retkiä luonnossa.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on tärkeä osa yrityksen liiketoimintaa. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Vastuullisuus poikkeusoloissa koronavirusepidemian aikana

Päivitetty 25.3.2020.

Noudatan toiminnassani Suomen hallituksen ja THY:n määryksiä ja ohjeistuksia.

Melontaretkien järjestämisessaä tukeudun myös Suomen Melonta- ja Soutuliiton antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Patikkaretkien ja vaellusten järjestämisessä tukeudun myös Suomen Ladun antamiin ohjeistuksiin ja suosituksiin.

Ympäristövastuu

Ekologiset valinnat rasittavat mahdollisimman vähän ympäristöä, luontoa ja luonnonvaroja.

Lajittelu ja kierrätys majoitustoiminnassa ja retkillä: biojäte, paperi, pahvi, muovi, lasi, metalli ja sekajäte

Hankinnat pyritään tekemään mahdollisimman paikallisesti ja lähialueella tuotettuna seuraavassa järjestyksessä: Nakkila, Satakunta, Suomi, EU, EU:n ulkopuoliset maat (esimerkkejä hankinnoista: kuljetus, puutavarat, huonekalut, elintarvikkeet, petivaatteet, astiat, siivoustarvikkeet)

Kuljemme mahdollisuuksien mukaan jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuneuvoilla. Suosimme kimppakyytejä.

Arvostamme luontoa ja sen tarjoamia mahdollisuuksia; pyrimme nostamaan erityisesti lähiretkeilyn suosiota.

Kuljemme pääosin merkityillä reiteillä.

Alueiden käytöstä liiketoiminnassa tehdään sopimukset esim. Metsähallituksen kanssa.

Retkille otetaan mukaan omat polttopuut mahdollisuuksien mukaan.

Roskaton retkeily: vien mennessäni ja tuon tullessani. Näytän esimerkkiä muille keräämällä muidenkin jättämät rostkat.

Vältän kertakäyttötuotteita, ja jos niitä käytän, valitsen biohajoavat tai poltettavat.

Joksmiehenoikeuksien kunnioittaminen ja niistä viestiminen.

Taloudellinen vastuu

Suosin taloudellisesti kestäviä valintoja.

Teen laadukkaita hankintoja, joten hinta ei saa aina ratkaista. Ostan tuotteita, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä ja korjaaminen mahdollista.

Vältän kertakäyttötuotteita ja jos niitä käytän, valitsen biohajoavat tai poltettavat.

Teen pitkän ajan suunnitelmia ja pyrin varmistamaan toiminnan kannattavuuden.

Toimin yhteistyössä muiden kanssa. Jokainen hyötyy toiminnasta myös taloudellisesti.

En vääristä kilpailua alihinnoittelulla.

Sosiokulttuurinen vastuu

Sosiokulttuurinen vastuullisuus näkyy toiminnassa paikallisuuden arvostamisena ja tukemisena.

Suosin pieniä, paikallisia palvelujen tuottajia.

Yhteistyö ja verkostoituminen: kunnioitan paikallisia ja toimin heidän ehdoillaan ja yhteistyössä.

Haluan tuottaa asiakkailleni elämyksiä ja voimaannuttavia luontokokemuksia, mutta huolehdin myös omasta jaksamisestani ja hyvinvoinnistani.

Toimin avoimesti.

Eettinen vastuu

Eettinen toiminta huomioi kaikki samanarvoisina.

En hyväksy syrjimistä tai hyväksikäyttöä.

Kerron, onko palvelu esteetön, ja pyrin edistämään esteettömiä palveluja.

Olen reilu yhteistyökumppani ja teen sen, mitä olen luvannut sovitussa aikataulussa.

Turvallisuus

Turvallisuudesta huolehtiminen on erityisesti ennakointia ja tiedon hankkimista.

Turvallisuusasiakirja on ajan tasalla. Osana turvallisuusasiakirjaa
matkailupalvelutuotteista on tuotekortit, joissa on riskianalyysi ja turvallisuussuunnitelma. Jokaiselle retkelle laaditaan turvallisuus- ja riskikartoitus.

Voimassa olevat Matkailun Turvallisuuspassi MaTuPa sekä EA-taidot, 1 ja 2

Eräoppaan ammattitutkinto.

Melontaohjaajan pätevyys.