fbpx

KAJAKKIEN JA RETKEILYVÄLINEIDEN VUOKRAUSEHDOT

Vuokraajan oikeudet ja velvollisuudet

– Vuokraaja käyttää kaikkea kalustoa varusteineen omalla vastuullaan!
– Vuokraajan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen
– Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön
– Vuokraaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana
– Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa.
– Vuokrakalustoa ei saa viedä pos Suomesta eikä vuokrata edelleen
Vuokraajan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokra-ajan päättyessä sovittuun paikkaan
– Vuokraajan tulee puhdistaa kalusto ja palauttaa se samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa
– Vuokraajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.
-Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja/tai puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset.
– Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon.
– Vuokraaja vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta.
– Vuokraaja on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

Vuokralleantajan velvollisuudet ja oikeudet

– Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä.
– Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
– Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan käytön keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

  • Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Avec Marjalle vahingon, jonka hän onaiheuttanut kohteelle.
  • Avec Marja ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

• Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.
• Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.
• Avec Marja pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.
• Jos asiakas ja Avec Marja eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Kiitos, kun kerrot palveluistani kavereillesi!