Osallistuin Kuusamossa matkailualan toimijoille järjestettyyn luontoperusteisten ohjelmapalvelujen turvallisuuskoulutukseen. Kouluttajana toimi kokenut alueen eräoppaiden kouluttaja Eki Karjalainen. Saimme hyviä eväitä turvallisuusasiakirjojen laatimiseen, ja ennen kaikkea koulutus oli hyvä muistutus siitä, että asiakirjojen ja suunnitelmien tulee olla ajan tasalla. Vaikka keskityimme enimmäkseen karhu- ja maisemakuvauksen riskitekijöihin, sain paljon eväitä oman yritykseni turvallisuuden edistämiseen.

Omalle yritykselleni olen laatinut jo aikaisemmin suppean turvallisuusasiakirjan, ja jokaiselle retkelle laadin erikseen reitti-, laji- ja kohdekohtaisen turvallisuus- ja riskikartoituksen. Moneen luonnossa liikkumisen lajiin liittyy lajeille yhteisiä riskejä, mutta toki alan mukaan riskit ja turvallisuusmääräykset vaihtelevat. Riskit ja varusteet ovat toki hyvin erilaiset, jos järjestää esimerkiksi jääkiipeilyä tai Metsämieli -kursseja.

Olen selvästi ollut oikeilla jäljillä turvallisuusasiakirjaa laatiessani, koska samoja asioita ja ohjeita kävimme läpi koulutuksessa ja ne löytyvät myös Tukesin sivuilta.

Turvallisuusasiakirjan sisältö

Näitä asioita olen kirjannut laatimaani suppeaan turvallisuusasiakirjaan:

 • Toiminnan kuvaus
 • Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja muut henkilöresurssit
 • Asiakkaat ja ryhmät
 • Yhteistyökumppanit
 • Pääasialliset kohteet ja reitit
 • Käytettävä kalusto, välineet ja varusteeet
 • Riskianalyysi ja riskien välttäminen
 • Onnettomuus- ja hätätilanteet
 • Toimintaohje riski- tai onnettomuustilanteessa
 • Onnettomuus ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamiskäytäntö
 • Vakuutukset
 • Vuokra- ja muut sopimukset
 • Tiedottaminen
 • Esimerkki turvallisuussuunnitelmasta ja riskikartoituksesta (kajakkiretki)

Turvallisuusasiakirjan päivittäminen

Näitä asioita tulee kirjata matkan varrella, jotta asiakirja pysyy ajan tasalla:

 • Mitä tapaturmia, onnettomuuksia tai läheltä piti –tilanteita on tapahtunut?
 • Muuttuuko tai onko turvallisuustilanne muuttunut?
 • Miten palvelu, suorituspaikat, laitteet tai henkilöstö ovat muuttuneet tai muuttumassa?
 • Millaisia muutoksia asiakaskunnassa tai toimintaympäristössä on tapahtunut tai tapahtumassa?
 • Ovatko tiedot vaaroista ajan tasalla?
 • Mitä toimenpiteitä vaarojen poistamiseksi on toteutettu?
 • Ovatko asiakkaille annettavat ohjeet, opasteet, välineet ja varoitukset ajan tasalla?
 • Mitä ovat tärkeimmät toimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi?
 • Kaikista uusista kohteista ja reiteistä turvallisuus- ja riskikartoitukset

Koulutuksessa saimme hyvän turvallisuus- ja riskikartoituksen mallipohjan, joka on selkeästi parempi kuin itse tähän asti käyttämäni. Voit ladata sen alla olevasta linkistä:

Turvallisuus ei ole vain imagoasia vaan myös kilpailuetu

Turvallisuus ei ole vain imagokysymys vaan se on myös kilpailuetu, koska jatkossa esim. kansainväliset matkanjärjestäjät saattavat edellyttää turvallisuusasiakirjan olemassaoloa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES antaa ohjeita

Monesti viranomaisia pidetään kyttääjinä ja sakottajina, mutta niin kouluttajamme Erkki Karjalaisen kuin monen koulutuksen osallistujankin mukaan Tukesin toimintatavat ovat ohjaavia ja neuvovia.

”Minulle Tukesin käynnistä jäi myönteinen ja helposti lähestyttävä mielikuva. He ilmoittivat tulostaan etukäteen ja paikan päällä he eivät suinkaan olleet kyttäämässä, vaan auttamassa ja valistamassa. Tukes haluaa selvästikin olla edistämässä turvallisuutta ja auttamassa alan toimijoita,” vakuutti eräs koulutuksen osallistuja.

Ohjeet turvallisuusasiakirjan laatimiseen

Tukesin sivuilta voi lukea lisää ohjeita: https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/palveluntarjoajan-velvollisuudet/turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

Turvallisuusasiakirja kokoaa yhteen palveluun liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. Turvallisuusasiakirja on ensisijaisesti palveluntarjoajan oma työkalu – ei viranomaisia varten tehty dokumentti. Turvallisuusasiakirja pitää toimittaa Tukesiin vain, jos Tukes sitä erikseen pyytää.

Koillismaalla koulutetaan yrittäjiä turvallisuusasioihin

Kirjoitin Koillissanomiin artikkelin Kuusamon alueen matkailupalvelujen turvallisuudesta. Sen pääset lukemaan tästä. Koillismaalla turvallisuusasiat ovat käytännön tasolla kunnossa ja asiakas voi turvallisin mielin lähteä opastetulle retkelle. Puutteita on lähinnä asiakirjojen laadinnassa.

Matkailuyrittäjä, muistathan laatia turvallisuusasiakirjan ja pitää sen ajan tasalla!